Normen, waarden, regels en gedrag.

Alle leden zijn het uithangbord van de BSR en dienen zich als zodanig te gedragen. Realiseer je dat andere spelers naar je opkijken.

Normen en waarden zijn voor iedereen anders. Het bestuur pretendeert dan ook niet dat de gestelde normen en waarden de enige juiste zijn.

Goede omgangsvormen blijven het uitgangspunt voor ons handelen. Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over normen en waarden. Het gaat erom dat de BSR, spelers, trainers, bestuurders, vrijwilligers, toeschouwers, ouders en overige niet in diskrediet te brengen zowel op- als langs de baan, tijdens of na de wedstrijd, binnenof buiten de sporthal.

Het bestuur van de BSR is in bepaalde zaken wettelijk verplicht om aangifte te doen van bepaalde overtredingen.

De BSR staat dan ook voor de volgende afspraken:

Huisregels betreffende een training.

 Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de training en begroet de trainers en je medespelers.. Zorg dat je minstens 10 minuten van tevoren aanwezig zijn, Heen en weer geloop tijdens de training naar de tassen is niet toegestaan, Toiletbezoek of zo maar van de baan lopen eerst toestemming vragen, Tijdens de training wordt de sporthal niet verlaten om te drinken o.i.d. Een drinkfles naast de baan is toegestaan met afsluitbaar dopje.  Mobiele telefoons staan uit;

Ik probeer zo veel mogelijk te komen trainen Wanneer je niet kunt komen trainen meld je dit in de “wie doet mee” lijst en geef je in de toelichting de reden, zodat hiermee rekening kan gehouden met de traningsvoorbereiding. Voor de start van de training wordt een goede warming up gedaan om blessures te voorkomen en de trainingsuren zo optimaal mogelijk te benutten. Voor een goed herstel doe ik hetzelfde (cooling down) aan het einde van de training. (Overigens moet je dit niet zien als een verplichting; een warming up en cooling down doe je niet voor de trainer, maar voor jezelf, je eigen lichaam!);

 Voor de training wordt de trainer op de hoogte gesteld van zaken waarmee rekening dient te worden gehouden (lichte blessures, ziek geweest, spierpijn, zware training enz.) of bepaalde verzoeken m.b.t. partijen;

Wanneer je last hebt van een (lichte) blessure meld je dit voorafgaand aan de training bij de trainer.(of “wie doet mee”, bij toelichting) Herstel training in overleg met de trainers,

 De trainer bepaald tijdens de training wat er gebeurt, ben je het niet eens met de trainer dan bespreek je dit na de training. De verlangde 100% inzet gedurende de hele training zal ik tonen zowel als aangever, als werker, als sparringpartner en in partijen. Ik kies niet altijd dezelfde trainingstegenstander. De volledige trainingstijd wordt benut, alleen de trainers bepalen of iemand eerder mag stoppen;

 De trainer is verantwoordelijk voor de sporthal tot 15 minuten na de trainingen. Er wordt van de spelers verwacht dat zij binnen 15 minuten de sporthal verlaten hebben.

  Geen waardevolle spullen in de kleedkamer laten liggen, Geen gebruik van mobiele telefoon tijdens de training.

  Na de training de netten opbergen in de kast en worden alle shuttles rondom de baan meegenomen, de palen in het materiaal hok plaatsen en de baan schoon achterlaten.

  Zuinig zijn op shuttles bespaart de BSR010 geld dat we voor andere dingen kunnen gebruiken. Inslaan en starten met oefeningen gebeurt altijd met oude shuttles. De uitgifte van nieuwe shuttles gaat via de trainers, daarbij dient de kapotte shuttle te worden ingeleverd. Niemand pakt dus nieuwe shuttles zonder toestemming van de trainer(s)!

Mocht je een gesprek willen met een of meerdere trainers of heb je iets te melden, schroom niet en spreek de trainers aan. Zij zijn altijd bereid je te woord te staan voor welk onderwerp dan ook.

Mocht je het niet durven, meld het dan aan je ouders/verzorgers zodat zij het aan de trainers kunnen doorgeven.De trainers staan open voor (opbouwende) kritiek. Wend je direct tot de trainers als je op- of aanmerkingen hebt. Kritiek vernemen we niet graag via-via of via de website;

Blijf sportief, doe je best, blijf positief; het is belangrijk om er plezier in te houden.

Algemene gedragscode:

– Respecteer de regels van de badmintonsport.

– Spelers van de BSR vertonen sportief gedrag, ze zijn ons boegbeeld.

– Spelers van de BSR dragen zoveel als mogelijk tijdens de training en toernooien de kleding van de BSR en/of haar sponsor.

– Spelers van de BSR houden zich aan de geldende regels van welke sporthal dan ook.

– Spelers van de BSR vertonen geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld.

– Spelers van de BSR dragen de naam van de BSR en haar sponsoren op een sportieve manier uit en schaden hun imago niet.

– Het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs voor en/of tijdens de trainingen en/of wedstrijden is verboden.

– Men respecteert andermans bezittingen.

– Men heeft respect voor zijn medesporters.

– Het confronteren van gedragingen of zaken van seksuele aard, die hij of zij als ongewenst of bedreigend beschouwt, wordt op geen enkele wijze getolereerd.

– Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respect staat hoog in het vaandel. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. Houd rekening met auteurs-, beeld- en citaatrecht. Realiseer goed: Het digitaal overtreden op de sociale media zoals Hyves, Facebook, Youtube, Twitter e.d. gebeurt op persoonlijke titel en niet namens de BSR.

Naast de algemene regels heeft het bestuur ook een meer specifieke gedragscode opgesteld voor spelers, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Gedragscode voor spelers:

– Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders en de scheidsrechter. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag.

– Fair-play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten van jouw teamspelers als je jezelf voor 100% inzet.

– Beïnvloed de scheidsrechter / teller niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren. Dit werkt in jouw eigen nadeel. Besef goed: een scheidsrechter / teller hoef je niet ‘mee’ te hebben, je moet zelf zorgen dat je hem niet ‘tegen’ krijgt.

– Geef je tegenstander en de scheidsrechter / teller na de wedstrijd een hand en bedank hem voor de wedstrijd.

– Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.

– Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren.

– Wijs je teamspelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt.

– Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

– Volg altijd het advies op van een trainer en/of arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. De trainer wil je graag voor langere periode heel houden waardoor hij een onplezierige korte termijn beslissing (het niet spelen van een competitiewedstrijd of een toernooi) moet nemen.

Gedragscode voor trainers/coaches:

– Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.

– Leer de spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.

– Bedenk dat spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.

– Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter. Houd je afzijdig van beslissingen van de spelers, scheidsrechters / tellers of dubieuze calls. Je bent daar om de speler te coachen, niet om de wedstrijd te bepalen, c.q. te beïnvloeden.

– Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers.

– Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar de tegenstander of scheidsrechter.

– Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de training en/of wedstrijd.

– Verzorg vooraf je training en houd je aan de opgegeven plan c.q. rode draad.

– Attendeer of waarschuw BSR-spelers bij onaanvaardbaar gedrag.

Gedragscode voor contactpersonen en andere vrijwilligers:

– Meld bij constatering van wangedrag en overtreding van de gedragscode aan het bestuur van de BSR.

– Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van de BSR.

– Draag verantwoording voor jouw aangenomen taken.

Gedragscode voor de ouders/verzorgers:

– Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven.

– Leer de kinderen dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort.

– Spreek de spelers aan bij wangedrag.

– Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij. Juich niet bij fouten van een tegenstander.

– Bemoeit u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling. Bij onregelmatigheden de zaak laten uitvoeren door een andere betrokkenden.

– Om de relatie tussen “speler” / “trainer-coach”/ “ouder” helder te houden wordt er vanuit gegaan dat een ouder NIET c.q. nooit zijn eigen kind coacht. Ga op zoek naar een vervanger en regel vooraf alternatieven. Wees een ouder i.p.v. coach.

– Realiseert u zich als ouder van een BSR lid, dat u ook de BSR vertegenwoordigd en daarop aangesproken kan worden.

– Kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, uitsluitend gemeld dienen te worden bij het bestuur van BSR.

– Tijdens trainingen wordt van de ouders verwacht dat zij zich afzijdig houden en in de kantine plaats nemen.

– Spreek een trainer niet aan 10 minuten voor de training. In deze periode is de trainer bezig met het opbouwen, voorbereiden van de training.

– Voor allerhande vragen is de contactpersoon de eerste waaraan deze gesteld kunnen worden.

Back to Top